W dniu 25.05.2021 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku dokonali oględzin terenu działki w m. Łowiczek, gmina Bądkowo z wykorzystaniem drona. Przypomnijmy, że na działce miesiąc temu wybuchł pożar odpadów, zebranych przez spółkę Tomy, która prowadziła działalność na tym terenie. W celu ugaszenia pożaru niezbędne było rozgarnięcie magazynowanych odpadów ciężkim sprzętem. Obecnie odpady magazynowane są w dwóch nieregularnych hałdach.

Z uwagi na brak obowiązującego zezwolenia na zbieranie, Starosta Aleksandrowski nakazał spółce usunięcie zgromadzonych odpadów. WIOŚ w Bydgoszczy prowadzić będzie wobec spółki postępowanie, w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, w związku z naruszeniem przepisów ustawy o odpadach. Ponadto postępowanie w tej sprawie prowadzi również Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim, w związku z zawiadomieniem WIOŚ o możliwości popełnienia przestępstwa.