W dniu 4 kwietnia 2024 r. w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dotyczącym piany unoszącej się na powierzchni rzeki Drwęcy w Lubiczu Górnym, inspektorzy Delegatury WIOŚ w Toruniu natychmiast przeprowadzili oględziny stanu wody. Oceny dokonano w dwóch miejscach – na stopniu wodnym przy ujęciu Drwęca-Jedwabno oraz około 400 metrów w górę rzeki tj. pod mostem drogowym. W trakcie oględzin potwierdzono występowanie na powierzchni wody piany, która tworzyła się samoistnie w wyniku spadku ze stopnia wodnego.

Przeprowadzone badania podstawowych wskaźników jakości wody nie potwierdziły zanieczyszczenia rzeki. Badania wykonano powyżej oraz poniżej stopnia wodnego. Na miejscu działania podjęli także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiczu, którzy potwierdzili naturalną przyczynę powstawania piany.

Należy dodać, że sytuacja związana z tworzeniem się piany w tym miejscu powtarza się cyklicznie, najczęściej wiosną.