W dniu 06.04.2024 r. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało do tut. Inspektoratu informację o plamie niezidentyfikowanej substancji na tafli jeziora w Borównie.

Inspektorzy pełniący dyżur udali się na miejsce. Na tafli jeziora przy brzegu stwierdzono plamę koloru mleczno-niebieskiego. Nie stwierdzono żadnego zapachu. W ramach prowadzonych czynności wykonano terenowe badanie wody, które nie budziło zastrzeżeń.

 

Ponadto pobrano próbę, która zostanie zweryfikowana pod katem obecności mikroorganizmów.

Na miejscu działania podejmowane były również przez OSP Dobrcz, która zebrała przedmiotową plamę z tafli jeziora.