Pamiętaj, że odpady na Twojej działce – to Twój problem!

Ponownie uczulamy właścicieli posesji , że zgodnie z obowiązującym prawem, za odpady porzucone na Twoim terenie, odpowiedzialność ponosi właściciel gruntu. W związku z powyższym, koszt utylizacji złożonych odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości, a nie na porzucającym odpady!

Jeśli zauważysz porzucone odpady lub jesteś świadkiem ich porzucenia bez zbędnej zwłoki poinformuj o tym właściwe miejscowo organy samorządowe, którymi są wójt, burmistrz bądź prezydent miasta.