W ostatnim czasie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wystąpił wzrost ilości ujawnianych miejsc, w których porzucone zostały odpady, m. in. w postaci substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, oraz dla środowiska naturalnego. Coraz częściej pozostawiane są one na drogach, terenach leśnych oraz w różnych ustronnych miejscach (posesje niezamieszkałe, rzadko odwiedzane itp.). Zjawisko to jest szczególnie szkodliwe, jeśli wywołuje skutki dla środowiska, a w wielu przypadkach rodzaj pojemników, w których odpady zostały przywiezione, ich stan oraz sposób rozładunku spowodowały wycieki substancji chemicznych:

Zanieczyszczeniu uległ grunt, możliwy jest spływ substancji – np. podczas opadów – do wód podziemnych lub powierzchniowych. Ponadto, z uwagi na panujące obecnie warunki atmosferyczne, przy porzuceniu odpadów, które intensywnie parują, wzrasta ryzyko wystąpienia samozapłonów, co może spotęgować straty w środowisku.

WIOŚ w Bydgoszczy zwraca uwagę, że w każdym przypadku porzucenia odpadów i nie ustaleniu sprawców tego nielegalnego działania, koszty usunięcia i utylizacji obciążają właścicieli poszczególnych terenów – budżety osób prywatnych, Lasów Państwowych, miast, gmin, powiatów, a wówczas każdy z nas płaci za nieuczciwych „przedsiębiorców”. Koszty ponoszą również organy zaangażowane w badanie poszczególnych przypadków – Policja, Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Straż Leśna.

Wobec powyższego Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prosi każdą osobę, której los środowiska nie jest obojętny, o zgłaszanie zarówno wszelkich pozostawionych w nietypowych miejscach beczek, mauzerów, innych pojemników z substancjami chemicznymi, jak i przypadków prób ich pozostawienia.

Informacje można przekazywać pocztą tradycyjną lub elektroniczniehttps://wios.bydgoszcz.pl/kontakt/, wios@wios.bydgoszcz.pl, a w zakresie pilnych interwencji dotyczących naruszeń przepisów ochrony środowiska również telefonicznie:

603 399 125 – dla zdarzeń na terenie powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, tucholskiego, sępoleńskiego, świeckiego, żnińskiego oraz m. Bydgoszcz.

601 407 731 – dla zdarzeń na terenie powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, grudziądzkiego, golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego oraz m. Toruń i m. Grudziądz.

603 399 123 – dla zdarzeń na terenie powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego oraz m. Włocławek.

Dobrym rozwiązaniem jest również przekazanie informacji o nieprawidłowościach do właściwego miejscowo urzędu miasta, gminy, starostwa powiatowego, straży miejskiej lub Policji.

Ostrzeżenie o nielegalnych praktykach w obszarze gospodarowania odpadami wystosował również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/750-zglos-nielegalne-postepowanie-z-odpadami.

Zapoznanie się z metodami działania przestępców środowiskowych pozwoli każdemu z nas lepiej zadbać o środowisko naturalne, a więc o własne i wspólne dobro!