W dniu 16.07.2021 r. Komenda Miejska Policji w Grudziądzu zgłosiła do WIOŚ w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu porzucenie odpadów przez nieznanych sprawców. Odpady znajdowały się w lesie, na terenie gminy Grudziądz, w miejscowości Mokre. Inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce zdarzenia z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji oraz pracownikiem Urzędu Gminy Grudziądz. Ustalono, że na prywatnej działce, znajdującej się w lesie, nieznany sprawca porzucił 24 sztuki metalowych, beczek koloru niebieskiego o pojemności 200 litrów każda. Pojemniki były szczelne, nie doszło do zanieczyszczenia gruntu. Teren został zabezpieczony przez Policję.