W dniu 24.06.2021 r. do inspektora dyżurnego WIOŚ przekazana została informacja  o pożarze na terenie jednego z zakładów (producenta pianek poliuretanowych), zlokalizowanego na terenie przy ul. Wojska Polskiego 65  w Bydgoszczy. Akcję ratowniczą prowadziło kilkanaście zastępów Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z zapisem ustawowym Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w zwalczaniu poważnych awarii z organami właściwymi do jej zwalczania oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tej awarii. Wypełniając ww. obowiązek inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadzili na terenie podmiotu oględziny. Realizowane będą również dalsze działania, mające na celu ograniczenie skutków zdarzenia dla środowiska.