W dniu 04.05.2024 r. o godz. 1:10 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie zawiadomił WIOŚ Bydgoszcz o wystąpieniu niewielkiego pożaru tuż przed godziną 23 na kwaterze składowiska odpadów znajdującego się w miejscowości Niedźwiedź, gm. Dębowa Łąka. W akcji gaszenia pożaru wzięło udział 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, które do gaszenia zużyły ok. 20 m3 wody. Pożar udało się opanować jeszcze przed północą, a akcja gaśnicza była kontynuowana do ok. godziny 2 rano.

Tego samego dnia na miejsce zdarzenia udali się inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu i rozpoczęli kontrolę podmiotu zarządzającego składowiskiem. Na podstawie analizy zapisu z monitoringu wizyjnego ustalono, że pożar rozpoczął się tuż przed godziną 23 w dniu 3.05.2023. Ogień ogarnął powierzchnię ok. 75 m2, obejmującą część nasypu w południowo-wschodniej części kwatery. Pożar był powierzchowny, wniknął w głąb kwatery do ok. 15 cm. Spaleniu uległy odpady komunalne przeznaczone do składowania. O godzinie 9:00 temperatura warstwy wierzchniej składowiska wynosiła maksymalnie 45 st. C.