Przed godz. 16 w dniu dzisiejszym tj. 11.05.2021 r. WIOŚ Delegatura w Toruniu został poinformowany przez Straż Pożarną o pożarze składu w firmie SURIMET w Grudziądzu przy ul. Mieczykowej 4. Zakład zajmuje się zbieraniem odpadów opakowaniowych z papieru i makulatury, tworzyw sztucznych oraz drewna. Pożarem objęte zostały odpady zgromadzone na zewnątrz, których ilość oszacowano na 80 Mg. Wg stanu na godz. 1640 pożar został opanowany i się nie rozprzestrzeniał. W gaszeniu ognia zaangażowane były 32 zastępy straży pożarnej. Miejsce zdarzenia i tereny bezpośrednio sąsiadujące z pożarem to obszar przemysłowo składowy. W nieco dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Podłoże miejsca pożaru jest lite i utwardzone stąd wody pogaśnicze, nie mają kontaktu z gruntem i odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Na chwilą obecną 1730 trwa dogaszanie pożaru. Inspektorzy WIOŚ dokonali oględzin miejsca zdarzenia. Czynności kontrolne Zakładu będą kontynuowane w najbliższych dniach.