W nocy z 18 na 19 marca 2024 r. miał miejsce pożar odpadów w m. Brodnica przy ul. Świerkowej. Akcję gaśniczą prowadziła Państwowa Straż Pożarna. Do gaszenia odpadów zużyto ok. 30m3 wody. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Toruniu, którzy byli na miejscu 19 marca 2024 r. ustalili, że pożarem objęte były odpady nie należące do odpadów niebezpiecznych. Oszacowano, że teren objęty pożarem wynosił 15m x 15m x 3m. Inspektorzy WIOŚ za pomocą specjalistycznego mobilnego sprzętu pomiarowego wykonali badania wód powstałych podczas akcji gaśniczej. Nie wykryto substancji niebezpiecznych.

Dalsze czynności w sprawie są w toku.