W dniu 05.07.2021 r. do tut. Inspektoratu została przekazana informacja o pożarze, który wybuchł na terenie m. Annowo.

Wg dokumentacji WIOŚ w Bydgoszczy, na wskazanym terenie prowadzona jest  działalność polegająca m. in. na gospodarowaniu odpadami.

W związku z powyższym inspektorzy udali się na miejsce zdarzenie, aby ocenić, czy wystąpiło i w jakiej skali zagrożenie dla środowiska. Ustalono, że pożar miał ograniczony zasięg i szybko został ugaszony. Nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska.