Ogień pojawił się na terenie firmy, prowadzącej działalność w zakresie zbierania odpadów po północy 8-ego czerwca. Paliła się sterta plastiku i tekstyliów o powierzchni 30×30 metrów oraz wysokości 3-ech metrów. Strażacy ujawnili odpady niebezpieczne, magazynowane w beczkach i pojemnikach typu Mauser, o czym niezwłocznie poinformowali Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wobec powyższego WIOŚ w Bydgoszczy podjął natychmiastowe działania, polegające na rozpoznaniu zanieczyszczenia w terenie, czyli oględzinach oraz poborze prób wody i gleby.

19 zastępów straży pożarnej gasiło ogień przez kilka godzin. Ewakuacja mieszkańców nie była konieczna. Na razie nie jest znana przyczyna pożaru.

Dalsze czynności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy są uzależnione od ustaleń kontroli oraz wyników badań pobranych prób.