W dniu 31 maja 2021 około godz. 19.30 dyżurny WIOŚ Delegatury w Toruniu został powiadomiony o pożarze zakładu PRS Rutkowski Małgorzata Rutkowska w miejscowości Kałdus, gm. Chełmno. Według pierwszych doniesień paliła się hala produkcyjna w której zmagazynowano 30 ton chemikaliów oraz 30 ton środków wybuchowych. Inspektorzy natychmiast udali się na miejsce zdarzenia. Po przybyciu okazało się, że pożar był niewielkich rozmiarów (zapaliła się rozdzielnia oraz laboratorium).  Część produkcyjna w których zmagazynowane były środki chemiczne, dzięki akcji straży pożarnej, nie była zagrożona. Nie stwierdzono również zagrożeń dla środowiska.