Promocja działań Inspekcji Ochrony Środowiska w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Małej Nieszawce.

W dniu 27.10.2022 r. odbyło się spotkanie Inspektorów WIOŚ z uczniami klasy 5 szkoły podstawowej w Małej Nieszawce. Spotkanie było dobrą okazją do promocji właściwych  postaw ekologicznych i poszanowania środowiska oraz przedstawienia pracy inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska. Podczas zajęć przybliżono tematykę, związaną z gospodarką odpadami, ściekami, monitoringiem środowiska czy poważnymi awariami środowiskowymi. Jednak największy entuzjazmem wśród dzieci wzbudził zaprezentowany sprzęt wykorzystywany przez inspektorów taki jak spektrofotometr, multimetr WTW, dalmierz, foto-pułapka, kamera termowizyjna czy dron. W trakcie zajęć zaprezentowano również zdjęcia przedstawiające różne sytuacje związane z zanieczyszczeniem środowiska z którymi inspektorzy spotykają się podczas pracy.