W dniu 09.04.2024 r. do Delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie dotyczące rozszczelnienia nitki gazociągu w Rypinie. Do rozszczelnienia doszło w godzinach porannych, podczas podłączania przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego. W akcji ratowniczej brało udział 7 pojazdów Policji, 4 Jednostki Ratownictwa Gaśniczego PSP oraz 2 pojazdy OSP. W trakcie akcji ewakuowano około 20 osób. Rurociąg został zabezpieczony przez służby Polskiej Spółki Gazownictwa. Ilość gazu jaka wydostała się z gazociągu podczas rozszczelnienia zostanie oszacowana w późniejszym terminie przez właściciela gazociągu. W trakcie zdarzenia nikt nie został poszkodowany. W dniu dzisiejszym inspektorzy Delegatura WIOŚ we Włocławku podjęli czynności w terenie celem oceny skutków awarii w tym, zanieczyszczenia środowiska.