W dniu 05.08.23 r. r. w godzinach wieczornych dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku zgłosił, na telefon dyżurny WIOŚ,  iż doszło do rozszczelnienia rurociągu naftowego „Przyjaźń”.  Do awarii doszło w m. Sobiczewy w gminie Chodecz, w woj. kujawsko-pomorskim. W wyniku awarii na powierzchnię działki stanowiącej grunty rolne wydostała się ropa naftowa. W nocy na miejscu czynności prowadzili inspektorzy WIOŚ Bydgoszcz Delegatura we Włocławku, służby PERN S.A., funkcjonariusze straży pożarnej z Włocławka i z Chodcza oraz policji. Niezwłocznie po stwierdzeniu spadku ciśnienia, na rurociągu zamknięte zostały zasuwy. W dniu 06.08.23 r. inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kolejne oględziny na podstawie których stwierdzono, iż w sąsiedztwie miejsca awarii nie występują żadne cieki wodne, zbiorniki wodne ani ujęcia wody głębinowej. Ropa naftowa jest na bieżąco odpompowywana z rozlewiska przez służby spółki PERN (na dzień 06.08.23 r. odpompowano około 40m3). Na obecną chwilę nie jest znana przyczyna awarii. W dniu dzisiejszym inspektorzy WIOŚ będą kontynuować czynności w terenie celem oceny skutków awarii w tym, zanieczyszczenia środowiska.