W dniu 12.10.2022 r. o godzinie 00.05 dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku zgłosił, na telefon dyżurny WIOŚ,  iż doszło do rozszczelnienia rurociągu naftowego „Przyjaźń” należącego do spółki PERN.  Do awarii doszło pomiędzy miejscowością Żurawice w gminie Boniewo i Łania w gminie Chodecz, w woj. kujawsko-pomorskim. W wyniku awarii na powierzchnię działki stanowiącej grunty rolne wydostała się ropa naftowa. W nocy na miejscu czynności prowadzili inspektorzy WIOŚ Bydgoszcz Delegatura we Włocławku, służby PERN S.A., funkcjonariusze straży pożarnej z Włocławka i z Chodcza oraz policji. Niezwłocznie po stwierdzeniu spadku ciśnienia, na rurociągu zamknięte zostały zasuwy. Ropa jest odpompowywana z rozlewiska przez służby spółki PERN. Na obecną chwilę nie jest znana przyczyna awarii. W dniu dzisiejszym inspektorzy WIOŚ będą kontynuować czynności w terenie celem oceny skutków awarii w tym, zanieczyszczenia środowiska.