W dniu 05.10.2021 r. w ramach działań Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” przy współpracy z Kolegium Jagiellońskim TSW w Toruniu, odbyło się seminarium poświęcone prawno-organizacyjnym i praktycznym aspektom gospodarki odpadami. Seminarium skierowane było do jednostek samorządu terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego.

Podczas seminarium sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Pan Jacek Ozdoba, przedstawił podjęte dotychczas przez resort działania oraz  zakres planowanych zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami.

Z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w wydarzeniu udział wzięła Małgorzata Saługa – kierownik delegatury WIOŚ we Włocławku, która przedstawiła wnioski z działań WIOŚ w Bydgoszczy w zakresie kontroli gospodarki odpadami, w jednostkach samorządu terytorialnego naszego województwa.