W dniu 22.07.2023 r. (sobota) o godz. 14:30  inspektor dyżurny WIOŚ W Bydgoszczy Delegatura w Toruniu otrzymał zgłoszenie dotyczące niebieskiego zabarwienia wody, śnięcia ryb i martwych raków w Porcie Drzewnym przy ul. Starotoruńskiej w Toruniu. Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia inspektorzy udali się na ww. miejsce i przeprowadzili wizję lokalną. Stwierdzono, że woda przy brzegu była koloru ciemnozielonego, z gęstą zawiesiną oraz pływającym biofilmem w kolorze jaskrawoniebieskim. Wyczuwalny był gnilny zapach biomasy wodnej. Nie stwierdzono zalegania odpadów na brzegu Wisły a także śladów zrzutu ścieków do rzeki. Wykonane na miejscu podstawowe badania jakości wody w Wiśle nie wykazały jej zanieczyszczenia. Natomiast podczas badań laboratoryjnych pobranej z Wisły próbki wody stwierdzono zakwit sinicowy z dominującą, nitkowatą, spiralnie skręconą formą sinicy Anabaena crassa (Dolichospermum crassum).

Badania zalegających na brzegu rzeki ryb i raków, przeprowadzone przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy, potwierdziły występowanie sinic, które były przyczyną śnięcia ryb i obumierania raków.