W dniu 18.12.2023 do Delegatury WIOŚ w Toruniu wpłynęło zgłoszenie dotyczące śniętych ryb w stawach znajdujących się na terenie toruńskiej Barbarki. Inspektorzy WIOŚ w tym samym dniu udali się na miejsce zgłoszenia.

W czasie przeprowadzonych oględzin nie potwierdzono, by doszło do zanieczyszczenia wód w wyniku celowej działalności człowieka. Na brzegach zbiornika widoczne były śnięte ryby o różnych wymiarach. Wokół zbiornika oraz w toni wodnej nie było widocznych śladów odprowadzania zanieczyszczeń lub odpadów. Na powierzchni wody widoczna była warstwa biofilmu bakteryjnego powstałego prawdopodobnie podczas procesów gnilnych nagromadzonej w stawie materii organicznej (np. butwiejących liści). Stan wód był niski, ich przepływ był znikomy, a wykonane w terenie badania prób pobranej wody wykazały bardzo niską zawartość tlenu. Ustalenia z przeprowadzonych oględzin zostały przekazane do Nadleśnictwa w Toruniu, będącego właścicielem terenu oraz do wiadomości do PGW ”Wody Polskie”.