W dniu 20.10.2023 r. do Delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie dotyczące pojawienia się śniętych ryb w jeziorze Łuba we Włocławku. Na miejsce niezwłocznie udali się inspektorzy, którzy przeprowadzili oględziny wraz z terenowymi pomiarami podstawowych parametrów wody, których wyniki nie budziły zastrzeżeń. Nie stwierdzono również zrzutu, ani spływu zanieczyszczeń, wizualnie woda nie budziła zastrzeżeń. Z informacji przekazanych przez Polski Związek Wędkarstwa (PZW) wynika, że pojawienie się śniętych ryb jest naturalnym efektem zarybiania, które prowadzone było na tym zbiorniku wodnym w dniach poprzedzających. Śnięte ryby w ilości około 30 kg zostały uprzątnięte przez przedstawicieli PZW.