W dniu 30.08.2022 r. o godz. 16.30 na telefon dyżurny WIOŚ w Bydgoszczy przedstawiciel Państwowej Straży Rybackiej zgłosił, iż w jeziorze Wielkim w m. Skępe zaobserwowano śnięte ryby. W tym samym dniu na miejsce udali się inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku. Potwierdzono, iż w  wodach jeziora oraz na ujściu jeziora do rzeki Mień występują śnięte ryby różnych gatunków w łącznej ilości około 100 sztuk. W trakcie oględzin inspektorzy przeprowadzili terenowe pomiary kontrolne pH, zawartości tlenu i przewodności w wodzie. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono obniżoną zawartość tlenu w wodzie. Wygląd wody nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono również spływu powierzchniowego zanieczyszczeń lub śladów odprowadzania nieczystości. Czynności kontynuowano w dniu następnym wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lipnie oraz przedstawicielami Nadzoru Wodnego w Lipnie  i Gospodarstwa Rybackiego we Włocławku. Ponadto pracownik GIOŚ CLB Oddział w Bydgoszczy pobrał próby wody do badań laboratoryjnych. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż prawdopodobną przyczyną  śnięcia był nielegalny połów ryb przy pomocy prądu elektrycznego. Dalsze czynności w sprawie zostaną podjęte po otrzymaniu wyników analiz wody.