W dniu 22 czerwca 2023 r. w siedzibie tut. Inspektoratu odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli WIOŚ w Bydgoszczy, Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Tematem spotkania była wymiana informacji i doświadczeń  dotyczących prowadzonych spraw, w celu podniesienia skuteczności działania poszczególnych organów w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej.