W dniu 22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Pierwsze obchody odbyły się w 2010 r. Natomiast jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco.

W tym roku ten wyjątkowy dzień pracownicy WIOŚ w Bydgoszczy spędzali bardzo aktywnie, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z najmłodszymi. Inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy prowadzili zajęcia edukacyjne w Przedszkolu Niepublicznym Zaczarowany Zakątek w Bydgoszczy, a inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku w Przedszkolu  Publicznym nr 1 „Kraina bajek” w Brześciu Kujawskim. Na zajęciach dzieci mogły przeprowadzić eksperymenty, dokonać pomiarów parametrów wody, nauczyć się prawidłowo segregować odpady oraz obejrzeć swoje przedszkole z lotu ptaka dzięki wykorzystaniu drona. Ogromny zapał przedszkolaki wykazały podczas konkursu na najgłośniejszy krzyk, w którym inspektorzy wykorzystali miernik hałasu. Zwycięzcy gratulujemy 😉

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów kształtowania ekologicznych postaw u dzieci jest nauka poprzez zabawę, dlatego dziękujemy za zaproszenie i liczymy, że zaszczepiliśmy w maluchach postawy proekologiczne w myśl zasady „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE…”.