W dniu 29 czerwca 2023 r. przedstawiciele WIOŚ w Bydgoszczy wzięli udział w naradzie Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa kujawsko-pomorskiego, na której obecni byli Główny Inspektor Sanitarny Krzysztofowi Saczka, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz reprezentanci administracji zespolonej.

                      Zdjęcie Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                                                            Zdjęcie Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Narada była poświęcona m. in. współpracy Inspekcji Sanitarnej z innymi jednostkami, w tym również Inspekcją Ochrony Środowiska. Inspektor WIOŚ w Bydgoszczy zaprezentowała zadania i kompetencje IOŚ oraz zakres współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną.