Inspektorzy grupy interwencyjno-wyjazdowej delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami KPP w Rypinie, w dniu 21.07.22 r., prowadzili czynności na terenie powiatu rypińskiego. W trakcie oględzin jednej z prywatnych posesji ujawniono magazynowanie odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, głównie w postaci tapicerek foteli samochodowych oraz opon. Z uwagi na porośnięcie działki roślinnością nie ustalono ilości magazynowanych odpadów. Dalsze czynności w sprawie prowadzone będą celem ustalenia osoby odpowiedzialnej za nielegalne nagromadzenie odpadów. Zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest administracyjną karą pieniężną w wysokości od 1 tys. do 1 mln. zł.