W dniu 02.04.2020 r. wpłynęła do WIOŚ informacja dotycząca zdeponowania odpadów w miejscowości Berlinek, w gminie Jeziora Wielkie. Przeprowadzona przez inspektorów Wojewódzkiego     Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wizja wykazała, że odpady zostały zwiezione na działkę prywatną, która stanowi ugór rolniczy. Funkcjonariusze policji zatrzymali mieszkańca pobliskiej wsi, który zasypywał  złożone odpady ziemią, przy pomocy koparki.

Oględziny odpadów wykazały, że stanowią one zbelowane tworzywa sztuczne pochodzące prawdopodobnie z segregacji odpadów komunalnych, o czym świadczył ich charakterystyczny zapach. Były to głównie opakowania po produktach żywnościowych, folie, butelki oraz worki foliowe wykorzystywane do służące do zbierania odpadów segregowanych. Na nich znajdowały się nazwy firm z województwa mazowieckiego. Odpady złożone były bezpośrednio na gruncie w dwóch hałdach, z których jedna była częściowo przysypana ziemią.

W związku z powyższym będą podejmowane dalsze czynności będące w kompetencji WIOŚ.