W dniu 05.03.24 r. do Delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie dot. podejrzenia zakopywania odpadów na prywatnej działce w powiecie lipnowskim. Inspektorzy przeprowadzili na miejscu oględziny wraz z funkcjonariuszami KPP w Lipnie oraz biegłym sądowym. Dzięki wykorzystaniu koparki udało się ujawnić pod powierzchnią gruntu zakopane odpady, pochodzące najprawdopodobniej z demontażu pojazdów. W kolejnych dniach planowany jest pobór gleby do badań laboratoryjnych oraz dalsze czynności w terenie zmierzające do ustalenia posiadacza odpadów.