W związku ze zgłoszeniem interwencyjnym, dotyczącym zanieczyszczenia wody w rowie melioracyjnym oraz odkryciem zakopanych  odpadów w miejscowości Kruszyn Krajeński (gm. Białe Błota), inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadzili w dniu 13.10.2020 r. oględziny wskazanego terenu.

Podczas budowy rowu melioracyjnego w m. Kruszyn Krajeński, odkopane zostały odpady gruzu zanieczyszczonego tworzywami sztucznymi, styropianem, ceramiką i metalami. W czasie oględzin stwierdzono, że woda w rowie melioracyjnym była mętna,  z widocznymi śladami zanieczyszczeń unoszącymi się na powierzchni cieku,  głównie styropianu.

W efekcie ujawnionego zanieczyszczenia wody i gleby tut. Inspektorat rozpoczął kontrolę firmy prowadzącej działalność w sąsiedztwie ujawnionego zanieczyszczenia. W dniu 27.11.2020 r. przy współudziale funkcjonariuszy Policji z KP Białe Błota oraz pracowników Urzędu Gminy Białe Błota, wykonane zostały, przy pomocy koparko-ładowarki  trzy odkrywki ziemne, na terenie kontrolowanego zakładu, które ujawniły zakopane odpady. Aktualnie na ww. terenie w dalszym ciągu prowadzone są czynności kontrolne.