Na terenie prywatnej działki zlokalizowanej w gminie Chodecz ujawniono zakopywanie odpadów. W dniach 18-19 stycznia 2023 r. trwały czynności inspektorów Delegatury WIOŚ we Włocławku przy współudziale funkcjonariuszy KMP Włocławek oraz biegłego sądowego. W trakcie oględzin wykonano  odkrywki koparką, a także odwierty wiertnicą spalinową. Ujawniono zakopane odpady pochodzenia komunalnego, głównie tworzywa sztuczne. Trwają dalsze czynności w sprawie mające na celu ustalenie wszystkich sprawców nielegalnego procederu. Przetwarzanie odpadów bez zezwolenia zagrożone jest karą pieniężną do 1 mln zł.

Ponadto w dniu 20.01.2023 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, określonego w art. 183 § 1 Kodeksu karnego, do Prokuratury Rejonowej we Włocławku.

W związku z licznymi przypadkami dotyczącymi nielegalnego magazynowania lub zakopywania odpadów, ujawnionymi przez WIOŚ w Bydgoszczy w ostatnim czasie, uczulamy mieszkańców, aby o wszystkich podobnych zdarzeniach niezwłocznie informować WIOŚ w Bydgoszczy, policję lub władze gminy.