W dniu 02.06.2023 r. w siedzibie WIOŚ w Bydgoszczy gościli studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Adepci Wydziału Nauk Geograficznych, w ramach przedmiotu Ochrona i Kształtowanie Środowiska uczestniczyli w prezentacji prowadzonej przez inspektorów Wydziału Inspekcji.

W ramach prezentacji inspektorzy opowiedzieli o podstawie działalności Inspekcji Ochrony Środowiska oraz przedstawili dane dotyczące ilości i zakresu kontroli przeprowadzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku. Inspektorzy opowiedzieli również o praktycznych stronach pracy w WIOŚ w Bydgoszczy.

Na zakończenie studenci mieli okazję zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem sprzętu, z którego inspektorzy korzystają podczas działań w terenie.