W dniu 21.06.2024 r. w siedzibie WIOŚ w Bydgoszczy gościli studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Adepci Wydziału Nauk Geograficznych uczestniczyli w prezentacji prowadzonej przez inspektorów Wydziału Inspekcji.

W ramach prezentacji inspektorzy opowiedzieli o podstawie działalności Inspekcji Ochrony Środowiska oraz przedstawili dane dotyczące ilości i zakresu kontroli przeprowadzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku. Inspektorzy przybliżyli również  praktyczne aspekty pracy w WIOŚ w Bydgoszczy oraz omówili poszczególne przypadki działań w terenie w obszarze gospodarki odpadami, hałasu oraz gospodarki wodno-ściekowej.