W dniu 17 czerwca 2024 r., do Inspekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu wpłynęło zawiadomienie od dyżurnego z Komendy Miejskiej Policji Toruń-Śródmieście dotyczące wycieku substancji ropopochodnych w Porcie Zimowym w Toruniu.

W momencie przybycia na miejsce inspektora na terenie portu prowadzone były już działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wycieku poza teren portu. Na zlecenie Inspekcji Ochrony Środowiska pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Oddział w Bydgoszczy pobrali na miejscu zdarzenia próbki wody w celu przeprowadzenia badania na obecność substancji ropopochodnych.

W trakcie oględzin wykonanych na miejscu zdarzenia ustalono, że do wycieku ropy doszło wskutek częściowego zatonięcia łódki zacumowanej przy południowym brzegu portu. Obecnie nie ma możliwości ustalenia wielkości wycieku ani jego wpływu na środowisko.

Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji zabezpieczyli wpływ do portu rękawem sorpcyjnym do olejów i cieczy ropopochodnych. Ponadto na powierzchni wody rozprowadzana była substancja mająca na celu rozrzedzenie powstałego filmu olejowego i umożliwienie prawidłowego obiegu tlenu pomiędzy wodą, a atmosferą. Podtopiona łódka została odgrodzona od portu za pomocą rękawa separującego oraz rękawa sorpcyjnego. Pozostała część filmu olejowego zostanie usunięta z powierzchni akwenu za pomocą substancji sorbujących oleje i ciecze ropopochodne.

Około godziny 13:00 łódka została wyciągnięta z wody.