W dniu 30.04.2024 r. do Delegatury WIOŚ w Toruniu wpłynęło zgłoszenie dotyczące uszkodzenia podziemnego rurociągu z paliwem na terenie gminy Łubianka. Do uszkodzenia doszło w południe podczas przepompowywania paliwa pomiędzy zbiornikami. Na miejsce niezwłocznie udali się inspektorzy IOŚ, którzy przeprowadzili oględziny. Zanieczyszczony teren został oznaczony i zabezpieczony. W działaniach uczestniczyła KW PSP w Toruniu. W celu zminimalizowania skali w dniu zdarzenia rozpoczęto wybieranie wolnego produktu.