W odpowiedzi na zgłoszenie interwencyjne, dotyczące uszkodzenia zbiornika i wycieku zmagazynowanej w nim substancji, powstającej w biogazowni w m. Radojewice (gm. Dąbrowa Biskupia), inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadzili w dniu 15.12.2020 r. oględziny miejsca zdarzenia, które potwierdziły wyciek pofermentu na pobliskie pole uprawne.

Dzięki działaniom tut. Inspektoratu, podjętym niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia, Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego skierowało na miejsce zdarzenia jednostki Straży Pożarnej, które zabezpieczyły zbocza zbiornika workami z piaskiem – wyciek zatrzymany.

Ze względu na możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych, w dniu 16.12.2020 r. przedstawiciele Laboratorium Inspekcji Ochrony Środowiska pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych – z rowu melioracyjnego oraz pobliskiego Kanału Bachorze, a inspektorzy rozpoczęli kontrolę interwencyjną w spółce zarządzającej biogazownią.