Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z zaistniałą  awarią układu przesyłowego ścieków Czajka na terenie m.st. Warszawy oraz zrzutem ścieków do rzeki Wisły informuje, że bieżące wyniki na temat stanu wód Wisły w województwie kujawsko-pomorskim znajdują pod adresem:

https://wios.bydgoszcz.pl/kontrole/badania-kontrolne/