W związku z interwencją realizowaną na terenie osiedla Łęgnowo w Bydgoszczy, WIOŚ informuje, że CLB wykonało badanie prób pobranych w dniu 24.08.2020 r.

Sprawozdania z miejsc pobrania próbek:

  1. Rów melioracyjny powyżej uszkodzonej rury,
  2. Z uszkodzonej rury,
  3. Rów melioracyjny poniżej uszkodzonej rury.

Wyniki zostały opracowane przez RWMŚ.