W dniu 24.05.2023 r. inspektorzy grupy interwencyjno-wyjazdowej delegatury WIOŚ we Włocławku ujawnili zakopywanie odpadów na terenie prywatnej posesji w powiecie lipnowskim. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny wraz z odwiertami gruntu wiertnicą spalinową. Stwierdzono zakopywanie odpadów pochodzenia komunalnego, a także odpadów pochodzących z demontażu pojazdów. Odpady zakopywane były przy użyciu koparki.

Na miejsce zdarzenia wezwano funkcjonariuszy KPPP w Lipnie. Zakopywanie odpadów stanowi ich przetwarzanie i wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. Przetwarzanie odpadów bez zezwolenia w sposób zagrażający środowisku stanowi przestępstwo określone w art. 183 § 1 Kodeksu karnego i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat. W związku z tym, inspektorzy ustnie złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a sprawca został zatrzymany przez policję. Ponadto na mocy ustawy o odpadach za przetwarzanie odpadów bez zezwolenia grozi administracyjna kara pieniężna wysokości do 1 mln. zł.

Z uwagi na fakt, że odpady pochodzące z demontażu pojazdów mogły być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi w kolejnych dniach planowany jest pobór gleby do badań laboratoryjnych.