W związku ze zgłoszeniem interwencyjnym dot. zakopywania odpadów w miejscowości Zławieś Mała, gm. Zławieś Wielka w dniu 18 kwietnia 2023 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatury w Toruniu przeprowadzili oględziny zgłaszanego miejsca deponowania odpadów. Stwierdzono zakopywanie odpadów pochodzących z wyburzeń obiektów budowlanych oraz rozdrabnianie odpadów gruzu w instalacji do kruszenia. Na miejsce została wezwana Policja, która przeprowadziła odrębne czynności w tej sprawie.