W dniu 30.04.2024 r. inspektorzy WIOŚ przeprowadzili wizję lokalną w m. Szubin, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zanieczyszczenia Białej Strugi nieznaną substancją o pomarańczowej barwie. W toku czynności potwierdzono nagromadzony pomarańczowy osad wokół jednego z wylotów odprowadzających ścieki do rzeki. Wykonano terenowe pomiary parametrów fizykochemicznych wody. Dalsze czynności zostaną podjęte zgodnie z posiadanymi kompetencjami.