W dniu 20.04.2024 r. wpłynęło do WIOŚ w Bydgoszczy zgłoszenie dot. plamy zanieczyszczeń unoszącej się na powierzchni wody kanału Zuzanka we Włocławku.  Bezpośrednio po zgłoszeniu na miejsce zdarzenia udali się inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku. Na wysokości ul. Płockiej na powierzchni lustra wody widoczna była plama zanieczyszczeń z opalizującym filmem. W trakcie oględzin ustalono, że zanieczyszczenia wydostawały się wylotem wód deszczowych poniżej Al. Kazimierza Wielkiego.  W trakcie czynności wykonano terenowe pomiary wody w zakresie pH, zawartość tlenu i przewodność elektrolityczna. Wyniki nie budziły zastrzeżeń.

Ponadto Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ pobrało próbki wody do badań w zakresie zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych.

Na miejscu pracowali również strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP Włocławek, którzy założyli zapory sorpcyjne.

W dniu dzisiejszym inspektorzy ponownie prowadzą oględziny w terenie.