W dniu 24.09.2021 r. przedstawiciel Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim zgłosił zanieczyszczenie kolektora deszczowego, prowadzącego wody deszczowe do stawu Karpus. Na miejsce niezwłocznie udali się inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku. W wyniku spływu zanieczyszczeń woda w kolektorze zabarwiła się na intensywny niebieski kolor. Z wstępnych ustaleń wynika, iż najprawdopodobniej do kolektora deszczowego dostały się pozostałości po farbach. Przedstawiciel laboratorium CLB Oddział w Bydgoszczy pobrał próby do badań laboratoryjnych. Funkcjonariusze KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim zatrzymali spływ zanieczyszczeń poprzez rozłożenie worków z piaskiem. Obecnie trawa przepłukiwanie kolektora deszczowego wodą i wypompowywanie zanieczyszczeń, aby zapobiec zanieczyszczeniu wód stawu Karpus. Dalsze czynności w sprawie, ustalające przyczyny zanieczyszczenia będą kontynuowane.