W dniu 28.07.2021 r. Delegatura WIOŚ we Włocławku została poinformowana o powierzchniowym spływie ścieków do rowu przydrożnego i dalej rozlewaniu się ich na drogę w m. Koneck, powiat aleksandrowski.

Inspektorzy udali się niezwłocznie na miejsce zdarzenia. W toku prowadzonych czynności ustalono, że z terenu nieeksploatowanego obecnie zakładu spływają do przydrożnego rowu nieczystości ciekłe. Przedstawiciel CLB GIOŚ pobrał do badań próby wody z rowu. Na miejscu zdarzenia czynności prowadziła również Policja, KP PSP z Aleksandrowa Kujawskiego oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Konecku. Strażacy zabezpieczyli teren przed dalszym przedostawaniem się nieczystości ciekłych do środowiska. Trwają analizy pobranych podczas zdarzenia prób.