W dniu 18.04.2024 r. do inspektora dyżurnego Delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie dot. plamy zanieczyszczeń unoszącej się na powierzchni wody rzeki Zgłowiączka we Włocławku.  Bezpośrednio po zgłoszeniu na miejsce zdarzenia udali się inspektorzy, którzy przeprowadzili oględziny w terenie. Na wysokości ul. Wyszyńskiego na powierzchni lustra wody widoczna była cienka, rozproszona plama z opalizującym filmem. Zapach substancji ropopochodnych nie był wyczuwalny. Wyniki pomiarów terenowych wody wykonane na wysokości ok. 80 m poniżej ul. Wyszyńskiego nie budziły zastrzeżeń: pH – 7,14, przewodność elektrolityczna – 899 uS/cm, temperatura próbki 8,1 st. C, zawartość tlenu 10,12 mg/l. Na miejscu pracowała również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Ekologiczno-Chemicznego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Na rzece strażacy założyli łącznie 4 miękkie zapory sorpcyjne w dwóch miejscach.

Na obecną chwilę nie ustalono przyczyny zanieczyszczenia, w dniu dzisiejszym planowane są dalsze czynności w terenie, w tym oględziny wylotów wód opadowo-roztopowych do rzeki.