W związku ze zgłoszeniem interwencyjnym dot. odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych do gruntu w miejscowości Siemoń, w dniu 21 marca 2023 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatury w Toruniu podjęli działania kontrolne. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono przelewanie się ścieków ze zbiorników nieczynnej oczyszczalni na sąsiadujące pola uprawne. W związku z zaistniałą sytuacją prowadzone będą dalsze czynności kontrolne.