W dniu 15.02.2024 r., w związku z zanieczyszczeniem nagromadzonym w kanale odprowadzającym ścieki z oczyszczalni „Kapuściska”, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadzili wizję na całej długości ww. kanału.

Stwierdzono, że na odcinku kilkudziesięciu metrów przed przepustem pod ul. Toruńską, od strony oczyszczalni, nastąpiło nagromadzenie osadu czynnego wytrąconego ze strumienia odprowadzanych ścieków. Takiego nagromadzenia nie stwierdzono na odcinku za przepustem, aż do ujścia kanału do odbiornika. Na ww. terenie nie występowała uciążliwość zapachowa.

 

W celu zweryfikowania jakości odprowadzanych ścieków Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Bydgoszczy zainstalowało urządzenie do 24-godzinnego poboru prób. Po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych, zostaną one przyrównane do wartości wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym na rzecz Chemwik Sp. z o.o., która eksploatuje ww. oczyszczalnię.

W czasie trwania wizji Spółka Chemwik podjęła czynności mające na celu zebranie nagromadzonego osadu.