Na podstawie zgłoszenia dotyczącego zanieczyszczenia Strugi Ciechocińskiej w m. Miliszewy, w dniu 30 września 2022 r., inspektorzy tut. Delegatury udali się na wskazane miejsce. Na miejscu stwierdzono zanieczyszczenie cieku wodnego na jego znacznej długości. Wytypowano prawdopodobnego sprawcę zanieczyszczenia. Dokonano oględzin pobliskiej przyzakładowej oczyszczalni ścieków, a  pracownik GIOŚ CLB Oddział w Bydgoszczy pobrał próby wody oraz ścieku do badań laboratoryjnych. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia jest źle funkcjonująca przyzakładowa oczyszczalnia ścieków pobliskiej masarni, co spowodowało zmianę barwy i mętności Strugi Ciechocińskiej. Dalsze czynności w sprawie zostaną podjęte po otrzymaniu wyników analiz wody.

Pobór próbek

Struga Ciechocińska

Struga Ciechocińska – w pobliżu zrzutu niewłaściwie oczyszczonych ścieków

Struga Ciechocińska – w pobliżu zrzutu niewłaściwie oczyszczonych ścieków