W związku ze zgłoszeniem interwencyjnym dotyczącym wycieku substancji ropopochodnych do Wisły, w dniu 08.07.2023 r. Inspektorzy Dyżurni Delegatury WIOŚ w Toruniu przeprowadzili oględziny. Na miejscu zdarzenia obecni byli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, Straż Rybacka oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. W toku oględzin ustalono, że około godziny 16.30, w dniu 08.07.2023 r. doszło do wycieku substancji ropopochodnych do Wisły, pochodzących z łodzi rybackiej należącej do osoby fizycznej, zacumowanej na wysokości ul. Kalinkowej w Grudziądzu. Zanieczyszczenie objęło powierzchnię wody wynoszącą około 20 m2. Straż Pożarna prowadziła działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia, na wodzie rozłożony został rękaw ograniczający rozprzestrzenianie się zanieczyszczenia oraz zastosowano środek do usuwania zanieczyszczeń. Około godziny 21.00 łódź została wyciągnięta na brzeg, gdzie nie stwierdzono dalszego wycieku substancji ropopochodnych do rzeki.