W dniu 04.04.2022 r. do Delegatury WIOŚ we Włocławku zgłoszono telefonicznie zanieczyszczenie Kanału Gopło-Świerz, w powiecie radziejowskim.

Inspektorzy Delegatury we Włocławku niezwłocznie udali się na miejsce. Przeprowadzono oględziny Kanału Gopło-Świerz na odcinku, od ujścia kanału do Jeziora Gopło w m. Połajewek, do m. Piotrków Kujawski. Stwierdzono nagromadzenie zawiesiny koloru rdzawo-pomarańczowego, rozproszonej równomiernie w wodach Kanału. W trakcie oględzin, pracownik GIOŚ CLB Oddział w Bydgoszczy, pobrał próby wody i ścieków, w celu wykonania badań laboratoryjnych. Po otrzymaniu wyników analiz prowadzone będą dalsze czynności, zmierzające do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia.