W dniu 31.10.2021 r. WIOŚ w Bydgoszczy został poinformowany o zanieczyszczeniu wody w rowie melioracyjnym oraz w jeziorze Starym w miejscowości Zalesie. Na miejsce niezwłocznie udali się inspektorzy dyżurni.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że woda w rowie jest mętna, brunatno-biała, a na jej powierzchni unosi się piana. W sąsiedztwie rowu wyczuwalny był silny gnilny zapach. Nie stwierdzono pogorszenia jakości wody w jeziorze.

Ustalono, że zanieczyszczenia pojawiają się w miejscu, gdzie odprowadzane są ścieki z oczyszczalni. W miejscu ich występowania pobrano próbki do badań laboratoryjnych.